ASOV STOCKHOLM

OM ASOV STOCKHOLM

ASOV Stockholm är en humanitär, kulturell, och ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden, vars huvuduppgift är att arbeta för att skapa en meningsfull tillvaro för afrikanska unga tjejer och kvinnor och deras anhöriga i Sverige, DR Kongo, Burundi och Tanzania tillsammans med våra systerorganisationer i dessa länder.

ASOV Stockholm har som vision är att ingen kvinna ska utsättas för sexuella övergrepp eller våld, varken i nära relationer eller i samhället i övrigt, men när någon har blivit utsatt för våld ska vetskapen om att möjligheterna till hjälp och stöd finns att få. Organisationen fungerar som en bro mellan olika samhällsorgan såsom myndigheter, sjukvård och rättsväsende och de utsatta kvinnorna. 

Många kvinnor som nås av verksamheten i Sverige är ofta isolerade i hemmen och känner en stark tabubeläggning för övergreppen de utsätts för, framförallt gällande de övergrepp och kränkningar som sker i hemmet. Det finns också en uppfattning och känsla av att den som utsätts har skapat förutsättningarna eller är själv ansvarig för den rådande situationen. För dessa individer kan ASOV Stockholm erbjuda information om deras rättigheter samt en trygg plats där de vid behov vidare kan stärkas och stödjas i utkrävandet.

ASOV Stockholm främjar kvinnor och tjejer som aktiva rättighetsbärare av de mänskliga rättigheterna och till att kunna göra egna val för att förbättra sitt välmående. ASOV Stockholm stärker kvinnor genom att tillhandahålla verktyg i deras personliga sfär vilket ger dem en grund att själva kräva rättigheterna både i hemmet och i den offentliga miljön. Genom deltagande och inkluderande metoder under informationsträffar kan kvinnorna stärka sig själva, sina rättigheter och vidare integrera sig i samhället. 

ASOV Stockholm ledande i Sverige i att nå ut till våldsutsatta kvinnor med bakgrund i afrikanska länder. Arbetet möjliggörs bland annat av bidrag från Allmänna arvsfonden och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.

senaste aktuellt

Kulturkväll 23 mars

Kulturkväll 23 mars

 behov ASOV kommer att avsluta kvällen den 23 mars med en kulturkväll. Det är flera inbjudna underhållare som kommer att uppträda på scenen i Skarpnäcks Kulturhus. Kulturkvällen början klockan 17.00 och innan dess äger det rum en konferens om rasism som vi anser är...

Konferens om rasism i Stockholm

Konferens om rasism i Stockholm

På lördag 23 mars kl. 15.00 bjuder ASOV Stockholm in till en konferens om rasism. Det kommer delta gäster med oerhörd spetskompetens inom sina områden. Bland annat kommer Mme Asuka Emina Josée som är politiskt engagerad i DR Kongo att vara med, Advokat Åsa Cronberg,...

Häng med oss till Uppsala och fira kvinnodagen 8/3

Häng med oss till Uppsala och fira kvinnodagen 8/3

Va med occh fira kvinnors framgångar och uppmärksamma kvinnors situation över världen. Fira kvinnors framgångar med oss på Skolgatan 18 i Uppsala mellan 17:00 - 19:30och uppmärksamma kvinnors situation över världen. Vi kommer samarbeta med flera ideella...