FOKUSOMRÅDEN

ASOV Stockholm

arbetar för att skapa jämställdhet samt att bryta och förebygga våldsamma normer inom flertalet områden. Många områden kan länkas samman, utvecklas individuell trygghet inom det ena området kan trygghet lättare fortsätta att utvecklas inom nästa, vilket leder till att individen lättare kan utkräva sina rättigheter. 

Alla ASOV Stockholms fokusområden, som presenteras nedan, går även att koppla till arbetet för de Globala Målen i Agenda 2030.

Mänskliga Rättigheter 
Demokrati & Val
HIV/AIDS & STI
Våld i nära relationer
Könsstympning
Månggifte, Tvångsäktenskap & Barnäktenskap
Prostitution
Jämställdhet
Jämlikhet, diskriminering och kränkande behandling
Integrering i samhället