ASOV STOCKHOLMS ENGAGEMANG

Home-based informationsmöten

Informationsträffar erbjuds hemma hos medlemmarna tillsammans med deras vänner och släktingar. Deltagarna får själva välja bland våra fokusområden att diskutera, vilka är: våld i nära relation, sexuellt våld, sexualitet, HIV/AIDS, prostitution, jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati, val, månggifte, tvångsäktenskap, könsstympning, prostitution samt rätten till den egna kroppen. 

Majoriteten av deltagarna är kvinnor men intresset att delta har ökat betydligt hos deras närstående män de senaste åren. Det har tydligt visat sig att många män har ett stort behov av att tala och få respons i frågor om jämställdhet, sexuellt våld, våld i nära relationer samt HIV/AIDS.

Vill du boka in ett informationsmöte hemma hos dig? Kontakta oss.

Telefonstöd

ASOV Stockholm arbetar även genom att stödja via personligt telefonstöd, vilket kan erbjudas på 10 språk i dagsläget. 

Har du frågor om våra fokusområden eller är intresserad av vårt stöd? Kontakta oss.

Seminarier/Temakvällar

Seminarier och temakvällar diskuterar alltid en eller flera av våra fokusområden och/eller situationen hos våra systerorganisationer i DR Kongo, Burundi och Tanzania. Dessa evenemang arrangeras ofta ihop med flera av våra samarbetsorganisationer och andra partners såsom kulturhuset i Skarpnäck. 

Under aktuellt hittas information om framtida planerade kulturevenemang.

Kulturevenemang

Syftet med evenemangen är att genom sång och dans skapa gemenskap och låta deltagarna hitta sätt att stödja varandra inom olika grupper och att uttrycka den egna friheten och kräva sina rättigheter. Många afrikanska kvinnor och unga tjejer är fångar i sina egna hem där deras frihet berövas av deras män som isolerar och kontrollerar deras liv. Kulturevenemang är ett sätt för dessa kvinnor att komma i kontakt med personer utanför hemmet och träffa andra kvinnor och tjejer. Musikevenemang används som en metod för att locka deltagare då musik är mycket uppskattat bland organisationens målgrupp, samtidigt som musiken blir ett verktyg som förbinder människor med varandra. Det bryter isolering, förebygger ensamhet och verkar för kampen mot utanförskap, tvångsäktenskap, hedersvåld samt diskriminering inom olika migrantgrupper.

Under aktuellt hittas information om framtida planerade kulturevenemang.

Genus

ASOV Stockholm grundar sin lokala verksamhet på att stödja flickor och kvinnor i alla åldrar som utsätts eller riskerar att utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer. För att arbetet ska bli mer långsiktigt hållbart tillhandahålls aktivt stöd till den primära målgruppens familjemedlemmar och nära anhöriga. Syftet är att även nå män och killar för att lättare kunna bryta och förebygga uppkomsten av våld, sexuella övergrepp och andra typer av förtryck. Arbetet har varit efterlängtad hos en stor andel män och unga killar som vill ha verktyg för att förändra destruktiva beteenden. ASOVs nätverk arbetar med att förändra samma globala strukturer på lokal nivå.