UNGA ASOV

EN RIKSTÄCKANDE BARN- OCH UNGDOMSFÖRENING
Läs mer om Unga Asov här

Via ASOV Stockholm har ungdomssektionen Unga ASOV organiserats för att målgruppen själva ska organisera sig och nå ut, både förebyggande och åtgärdande, till vår målgrupps unga anhöriga som upplever våld i hemmet, själva utsätts för våld eller utövar våld. Unga ASOV är en riksorganisation som arbetar utefter samma värdegrunder för att motverka våld samt främja jämställdhet och integration hos ungdomar.

LÄS MER OM UNGA ASOV HÄR