Under fredagskvällen var Antidiskrimineringsbyrån på besök i Skarpnäcks kulturhus, Som alltid var detta en lärorik kväll för besökarna. Extra kul var det att se sånt brett åldersspann under kvällen.

I Sverige har vi sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om du anser att du har upplevt diskriminering eller har allmänna frågor bör du kontakta Antidiskrimineringsbyrån.