I en tid där solidaritet och samarbete är nyckeln till att skapa en mer rättvis värld, har ASOV Stockholm nyligen varit i Burundi och Demokratiska Republiken Kongo (DRC) och besökt sina systerorganisationer, ASOV Burundi och ASOV DRC. Vårt uppdrag var tydligt: att främja samverkan och utbyte av kunskap mellan organisationerna och att på så vis bättre möta och arbeta med de unika utmaningar som kvinnor står inför i våra respektive länder.

Kunskapsutbyte och förståelse för utmaningar

Resan hade en klar vision – att främja kunskapsutbyte mellan organisationerna och att omfamna en närmare förståelse för de unika utmaningar som kvinnor står inför. Vår närvaro på den regionala konferensen mellan ASOV Burundi, ASOV DRC och ASOV Tanzania, som ägde rum i staden Bujumbura i Burundi, blev en plattform där varje organisation kunde dela med sig av sina utmaningar, konkreta projekt och arbete som de utför under varierande förutsättningar. Det var en möjlighet att låta tankar, idéer och lösningar flyta fritt för att tillsammans bygga en ljusare framtid för kvinnor som står inför diskriminering och utsatthet.

 

Flyktinglägret Gatumba

ASOV Stockholm besökte flyktinglägret Gatumba, som ligger intill Demokratiska Republiken Kongo. Situationen i Gatumba är allvarlig, tusentals människor kämpar i extrem fattigdom och lider av de påtagliga konsekvenserna av klimatförändringar som drabbar speciellt kvinnor och barn hårdast. Vi delade ut akuta förnödenheter till de mest utsatta familjerna och hade interaktiva samtal med lokalbefolkningen för att förstå deras behov och stärka vårt engagemang. Våra dialoger med andra hjälporganisationer om situationen i Gatumba var också viktiga steg för att samordna insatserna och hitta långsiktiga lösningar.

Inblick i verkligheten – Kongo

I samarbete med UngaASOV besökte vi Uvira-regionen i östra Kongo-Kinshasa, där vi delade ut förnödenheter och kläder till kvinnor och barn som är utsatta i området. Under resan deltog vi i en panelträff där kvinnor från både Kongo och Burundi samlades för att diskutera situationen för kvinnor med politiker och domare från båda länderna. Diskussionerna kretsade kring hur vi tillsammans kan bryta ned kulturella normer som diskriminerar kvinnor och unga flickor, stärka jämställdheten och bekämpa förtryck och våld mot kvinnor. Detta ögonblick visade tydligt styrkan i att förena våra röster och arbete för en bättre framtid.

Lokalt arbete med Global påverkan

Vårt samarbete med ASOV DRC, ASOV Burundi går bortom gränser och är djupt rotat i vår önskan att skapa förändring. Genom projekt och partnerskap har vi kunnat erbjuda resurser och folkbildning för att stärka dessa organisationer i deras kamp för mänskliga rättigheter. Som en organisation som regelbundet möter kvotflyktingar från Burundi och Kongo i Sverige är det av högsta vikt att ha en djup insikt i de utmaningar dessa individer möter. Vår erfarenhet om utmaningarna och platserna hjälper oss att förstå deras verklighet och skapar en starkare anslutning mellan dem och vår organisation här i Sverige.