ASOV Stockholm har nyligen varit i Burundi och fortsatt det viktiga arbetet med att stötta människor som riskerar eller har råkat ut för sexuell diskriminering och våld i hemmet. Vi har pratat och utbildat personer om våld i nära relationer, jämställdhet och normer kring sexuellt umgänge. 

“Det finns ett stort ökat behov av fortsatt kunskap om olika frågor i dessa länder, det är viktigt att vi fortsätter jämställdhetsarbetet, och alla måste hjälpas åt kring detta” 

– Jeanne Masimango

Förändringar på samhällsnivå är en lång process som tar flera år att genomföra. ASOV Burundi har i samverkan med ASOV DR Kongo och RFSU Stockholm tagit stora steg i starten mot att uppnå dessa förändringar. 

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet, läs nedan när Jeanne från ASOV Stockholm berättar om projektarbetet i Burundi.

 

Vad gick projektet ut på? 

“Projektet har varit igång i 3 år, men börjar nu närma sig sitt slut. Vi har fokuserat på att stötta utsatta kvinnor i Kongo och Burundi genom yrkesutbildningar och att förebygga HIV/AIDS. Många av dessa kvinnor tvingas in i fattigdom, ignoreras av samhällets beslutsfattare och lever i utkanten. Att ge grundläggande förutsättningar till att få tjäna egna pengar eller att få sin röst hörd har varit huvudmålet med projektet. Det viktigaste i detta jämställdhets- och demokratiarbete är att ge kunskap och utbildning, en trygg plattform att kunna uttrycka sig på, både som man eller kvinna, men att samtalet inte ska styras av oss. Åsikter och tankar om förändring måste ske indirekt av de som blir mest utsatta” 

Hur var responsen? 

“I många samhällen kan det finnas en patriarkal struktur som upprätthålls av maktskäl. Det kan finnas hot och en obalans i jämställdhetsfrågor som påverkar de mest utsatta. Att ha plattformar för alla där frågor som normer, samtycke och jämställdhet tas upp gav ett inkluderande och positivt resultat. Ofta kan det vara lokala politiker som endast pratar om dessa målgrupper men inte interagerar, det vi gör är att skapa forum som belyser det viktiga med att prata med varandra om olika frågor och tankar, att få en möjlighet för alla att berätta vad dom tycker och känner gav och ger en god respons” 

Hur kändes det att vara en del av projektet? 

“Det senaste året har bjudit på många dialoger och tankar kring hur saker och ting kan förändras, det har varit otroligt kul och engagerande att nu på senare tiden se att personer från de olika målgrupperna vill engagera sig politiskt eller att på olika sätt sträva åt att bli en framtidsbeslutsfattare. Mycket praktiska frågor om hur man gör och vart man ska börja är ett resultat på att det arbete vi gör i organisationen möjliggör för förändring för så många andra, vilket glädjer mig. I övrigt möter ASOV Stockholm upp många kvotflyktingar som kommer från Burundi eller Kongo årligen, att ha en kunskap inom organisationen om hur det är i dessa länder gör också att många får ett väldigt stort förtroende och en tillit för ASOV. De har redan fått syn på att organisationen är på plats i olika länder, vilket gör att de känner sig trygga med att kontakta oss om de stöter på diverse problem eller har frågor. Förtroendet för organisation i både Europa och Sverige ökar, vilket är jättekul för mig personligen och för organisationen” 

Vad finns det för fortsatta utmaningar som du tänker på?  

“Det finns ett stort ökat behov av fortsatt kunskap om olika frågor i dessa länder, som jag nämnde ser vi ett ökat behov av att folk vill få möjlighet att engagera sig och påverka i exempelvis politiken, hur man ska göra för att nå högre studier och studera på universitet eller hur ens kropp fungerar. Det här var inte lika aktuellt för bara 4-5 år sedan när många tyckte att politik var för män eller för andra. Det är viktigt att vi fortsätter jämställdhetsarbetet och att alla måste hjälpas åt kring detta” 

ASOV Stockholm bedriver projekt och nära samarbeten med våra globala systerorganisationer ASOV DR Kongo, ASOV Burundi och ASOV Tanzania för att skapa samhällsförändring. ASOV Stockholm stödjer dessa systerorganisationer genom folkbildning och resurser för att stötta dem i att kräva sina mänskliga rättigheter. Utvecklingsprojekten har bidragit till att kvinnor med HIV eller som är närstående till HIV-positiva fått yrkesutbildning i sömnad i norra DR Kongo.

Projektens slutgiltiga och långsiktiga mål är att kapacitetsbyggandet i samarbetet har lett till att deltagarna kan ta över och förvalta verksamheterna självständigt.