En helg som var fullpackad med aktiviteter både fredag och lördag. Under fredagen hade Unga ASOV läxhjälp och danslektioner för sina medlemmar. Senare mot kvällen så skulle de vuxna utbilda sig inom diskriminering, Det var ett lite kortare pass på fredagen som sedan fortsatte på lördagsmorgonen.

Vi har lärt oss hur man kan motverka afrofobi genom att ge personer som utsätts för rasism möjlighet att anmäla diskriminering och rasism som de utsätts för. Vi redde ut vad diskriminering egentligen är. Kunskap i diskrimineringslagen samt information om var de kan vända sig om de utsätts för rasism eller diskriminering.

De sju diskrimineringsgrunderna är:
1 Kön
2 Könsidentitet eller könsuttryck
3 Etnisk tillhörighet
4 Religion eller annan trosuppfattning
5 Funktionsnedsättning
6 Sexuell läggning
7 Ålder

Uppfattar du att du blir diskriminerad i samhället tveka inte att göra en anmälan eller söka rådgivning och stöd här.

Tack till alla som deltog under helgen och ett stort tack till Antidiskrimineringsbyrån.