Våld i hemmet, rasism och demokrati


Detta var ämnen som diskuterades under temakvällen som leddes av Elena Karlström, Vänsterpartiets ordförande i Storstockholm, i ASOV Stockholms lokal i Skarpnäck. Kvällen bestod av en härlig gemenskap och glädje samtidigt som utmaningar med destruktiva samhällsstrukturer samt sätt att arbeta för förändring diskuterades.

ASOV grundar sin verksamhet på att stödja de som utsätts eller riskerar att utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer men även målgruppens familjemedlemmar och nära anhöriga. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor, män och barn men kvinnor drabbas mer ofta och upprepat. Många barn upplever våld i sin hemmiljö och våldet utförs allt oftast av en man. Våld och utsatthet i nära relationer kan bestå av grova brott men också knappt märkbara handlingar. Våld kan delas in i sexuellt våld, fysiskt våld, psykiskt våld, social utsatthet och ekonomisk utsatthet.

De våldsutsatta kvinnor som ASOV Stockholm träffar på i vår verksamhet lever ofta med en partner som lider av psykisk ohälsa som går att spåra tillbaka till krig, flykt eller andra traumatiska händelser. Även om våldsutsatta kvinnor finner det tabubelagt att söka hjälp för sin situation är det minst lika tabubelagt för männen att söka hjälp för psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan kan även många gånger ha förvärrats under perioden i Sverige om de drabbade mött svårigheter i integrationen i samhället. 

Rasistiska samhällsstrukturer bidrar till försvårad integration för vår målgrupp i samhället och den psykiska hälsan förbättras sällan av att dessa ofta behöver arbeta på 2-3 arbetsplatser samtidigt för att klara av att täcka kostnader. För att minska våld i hemmet behöver ojämlikheter i tillgång till de ekonomiska resurserna i samhället minska såväl som att beteenden behöver förändras och kunskapen om våld och ohälsa öka. Detta är något som i sin tur leder till ökat demokratiskt deltagande.

Vi på ASOV Stockholm arbetar dagligen för att de kvinnor och män vi möter ska kunna tillhandahålla sig de verktyg som krävs för att de själva ska kunna förändra sina beteenden och kräva sina rättigheter. 

Behöver du eller någon du känner stöd för att förändra din situation, tveka inte att höra av dig oss. Kontaktuppgifter hittar du här