ASOV Stockholm arrangerade i samverkan med Riksförbundet Unga ASOV en utbildningshelg i Sundsvall. Sju lokala unga ASOV organisationer från olika delar av landet träffades i Sundsvall. Syftet med denna helg var att stärka gemenskapen mellan ungdomar och ledare i respektive städer samt att dessa i en gemensam show fick visa upp sina kunskaper i sina respektive uppträdanden. Samtidigt vävdes ett fokus in på ledarskap, demokrati och valdeltagande då organisationerna har flertalet ungdomar som 2022 får rösta för första gången.

Uppträdandena bestod av en konferencier från ASOV Stockholm, dansuppvisningar av ASOV Linköping, ASOV Skellefteå och ASOV Gotland samt rappuppträdanden från både ASOV Skellefteå och ASOV Stockholm. Uppträdandet under fredagskvällen på Timrå torg avslutades med grillning vid Framnäskajen med utsikt över Bottenhavet.  

Vi vill tacka ASOV Linköping, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Gotland för fantastiska uppträdande och en härlig helg med mycket skratt. Sedan vill vi tacka Karin Hagman från studieföreningen NBV som gav en föreläsning om och skapade gruppdiskussioner kring just demokrati och valdeltagande.

Ha en fortsatt trevlig sommar!