ASOV Stockholm tog båten över för att träffa våra diasporavänner i Finland. Under träffen jämförde vi skillnader och likheter i integrationsproblem och möjligheter i våra två olika länder. Temat för träffen var främst att diskutera hur kvinnor kan ta plats i samhället.

När könsroller lägger ansvaret för hemmet på kvinnan samtidigt som hon ska integrera sig i samhället, arbetsmarknaden och i språket blir hon tyngd med dubbel arbetsbörda. Därför är jämställdhet och delat ansvar och omvårdnad av hem och familj viktigt för att underlätta integrationen.

Tack för samverkan, goda råd och en fin helg i grannlandet.